Malhotice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Výstava trofejí v Malhoticích

 
Novodobá historie MS Háj Malhotice – Rouské.
 Zakladatelé Mysliveckého sdružení Háj Malhotice – Rouské, vycházeli z historie, kdy už myslivci Malhotic a Rouského měli společnou honitbu.
Myslivecké sdružení Háj Malhotice Rouské bylo založeno 4. září 1992. Na počátku činnosti mělo myslivecké sdružení 14 členů, dnes je to již 23, kdy nejstaršímu je osmdesát let a nejmladšímu dvacet.
Hlavním posláním myslivosti je zachování a ochrana přírody a krajiny a v ní volně žijící zvěře. Myslivost, která je systematicky propojenou řadou činností, na úseku chovu a ochrany zvěře, včetně péče o trvalý rozvoj těchto hodnot. Tyto činnosti jsou spojeny s aktuální žádoucí regulaci početních stavů populací jednotlivých druhů volně žijící zvěře tak, aby nárust početních stavů jednoho druhu zvěře, nepotlačoval početní stavy jiných druhů zvěře. Tato regulace se provádí následným odlovem přírůstku, dle určených pravidel a regulí, která jsou dána zákonem o myslivosti.
 
Výměra honitby.

Rozkládá se na katastru obou obcí, v celkové výměře 1154 ha, z toho 250 ha lesa, 904 ha polí.