Malhotice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Žádost ze dne 18.8.2019

V Malhoticích dne 28.8.2019

Zveřejnění poskytnuté informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Obecní úřad Malhotice obdržel dne 18. 08. 2019 žádost o informace od          , se sídlem       , IČO          Žádost byla podána v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí informace týkajících se:

zda subjekty:
Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107

a
        
DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177 

 

v minulosti podaly vůči našemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, v kladném případě o poskytnutí této nabídky.

 

Odpověď zpracovala Kamila Fůsová, administrativní pracovník obecního úřadu:

- výše uvedené subjekty vůči našemu orgánu veřejné moci nepodaly nabídku ve smyslu veřejných zakázek.

 

Požadované informace byly zaslány elektronicky prostřednictvím datové schránky uvedené v žádosti.

Kamila Fůsová
účetní, administrativa

Datum sejmutí: 29. 8. 2022 Zodpovídá: Správce Webu Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů