Hlášení rozhlasem

Hlášení rozhlasem

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Hlášení rozhlasem

 

Pravidla hlášení místním rozhlasem a předávání informací
a komerčních sdělení prostřednictvím Mobilního rozhlasu
v obci Malhotice

Požádat o vyhlášení rozhlasem a předání informací a komerčních sdělení formou SMS občanům je možné požádat kdykoli v úředních hodinách OÚ. Poplatek za hlášení jsou žadatelé povinni uhradit před provedením hlášení. V případě telefonického či elektronicky objednání hlášení (např. žadatel je ze vzdálené obce či města) muže být žadateli vystavena faktura, nepřijde-li zaplatit poplatek osobně. Obecní úřad si dále vyhrazuje právo ze závažných důvodů odmítnout provést hlášení místním rozhlasem (porucha rozhlasu, nevhodnost hlášení, odmítnutí z důvodu konání pohřbu apod.).

 

 

Stanovení doby hlášení místním rozhlasem

Pondělí až pátek               17:00 hodin (letní čas)
                                             16:00 hodin (zimní čas)

V sobotu a neděli se nehlásí

 

Ceník za hlášení místním rozhlasem a předávání informací
prostřednictvím Mobilního rozhlasu

hlášení rozhlasem                                                     80,- Kč jedno hlášení

předávání informací formou SMS občanům       150,- Kč (do 147 znaků)

                                                                                     300,- Kč (od 148 znaků a více)

Uvedené ceny jsou včetně DPH.                                                                                                             

Zdarma jsou vyhlašovány kulturní, sportovní či společenské akce pořádané obcí Malhotice nebo místními spolky, MŠ apod. a další informace OÚ důležité pro občany.

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK