Malhotice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Hlášení rozhlasem

Pravidla předávání informací a komerčních sdělení
prostřednictvím SMS.

Požádat o předání informací a komerčních sdělení formou SMS občanům je možné v úředních
hodinách na obecním úřadě nebo prostřednictvím e-mailu: obec@malhotice.cz.

Žádost se podává písemně a musí obsahovat stručný a výstižný text sdělení, přesný termín sdělení a přesnou adresu a kontakt na žadatele.

Poplatek za SMS jsou žadatelé povinni uhradit před provedením, po dohodě může být žadateli vystavena faktura.

Obecní úřad si vyhrazuje právo text sdělení upravit, zkrátit či odmítnout.

Text nesmí obsahovat vulgarismy, nesmí se jednat o politickou propagaci, nesmí mít rasistický či jinak diskriminující podtext.

 

Ceník za předávání informací prostřednictvím SMS:

Předávání informací formou SMS občanům 1 Kč + DPH /1 zpráva (do 160 znaků) x počet zaregistrovaných občanů

Komerční sdělení je provedené za účelem zisku žadatele. Jedná se především o nabídku prodeje různých výrobků a služeb, reklamu a inzerci, upoutávku na prodejní akci, kulturní, či jinou akci pořádanou a organizovanou právnickou nebo fyzickou osobou za účelem zisku nebo jejímž uskutečněním může být zisk dosažen.

Zdarma jsou vyhlašovány:

Zprávy úřední (dodávky elektrického proudu, plynu, pitné vody a další výjimečné, mimořádné a krizové události, oznámení ztrát a nálezů a další významné informace obecního úřadu).

Zprávy ostatní (nabídka volných pracovních míst, oznámení o aktivitách za účelem nevýdělečné činnosti, povolené veřejné sbírky, akce pořádané spolky, charitativními organizacemi, školskými zařízeními, poskytovateli sociálních služeb a další sdělení, která jsou ve věci obecného zájmu).

Archiv hlášení prostřednictvím SMS

Registrace k odběru SMS