Malhotice
Obec Malhotice

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice

1. Identifikační kód

 

2. Kód

 

3. Pojmenování (název) životní situace

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice

4. Základní informace k životní situaci

Absolvent zahraniční vysoké školy (občan České republiky i cizinec) může požádat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat:

 • absolvent zahraniční vysoké školy, nebo

 • zákonný zástupce absolventa vysoké školy, nebo

 • na základě plné moci jeho zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Musíte být držitelem zahraničního diplomu o vysokoškolském vzdělání a požádat o uznání zahraničního vzdělání na území České republiky.

Nutné je splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemnou žádost podejte věcně příslušnému orgánu (veřejná vysoká škola nebo příslušné ministerstvo).

8. Na které instituci životní situaci řešit

 • Veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný akreditovaný studijní program.

 • Ministerstvo vnitra, jde-li o vysokoškolské vzdělání získané v oblasti bezpečnostních sil.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na:

 • rektoráty příslušných veřejných vysokých škol,
 • odbor vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
 • Ministerstvo obrany,
 • Ministerstvo vnitra.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace musí obsahovat:

 • datum narození,

 • adresu trvalého bydliště, příp. adresu určenou pro doručování,

 • název a adresu zahraniční vysoké školy,

 • název studijního programu a oboru studia,

 • datum zahájení a ukončení studia.

K žádosti je třeba přiložit také následující přílohy:

 • úředně ověřenou kopii diplomu (notářem nebo matrikou),

 • úředně ověřenou kopii seznamu vykonaných zkoušek nebo dodatek k diplomu (tzv. "Diploma Supplement"),

 • úřední překlady obou dokumentů do češtiny (nutné ověřit, zda veřejná vysoká škola úřední překlad vyžaduje),

 • písemnou plnou moc, žádá-li jiná osoba než absolvent zahraniční vysoké školy,

 • rozhodnutí o přiznání postavení uprchlíka, žádá-li o uznání osoba, které bylo toto postavení přiznáno.

  Uznávací orgán může požadovat ověření diplomu Apostillou (dle Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, podepsané 5.10.1961 v Haagu, tzv. Haagská úmluva, publikovaná pod č. 45/1999 Sb.) nebo ministerstvem zahraničních věcí příslušného státu nebo příslušným cizozemským orgánem a příslušným zastupitelským úřadem České republiky, byl-li doklad vydán v zemi, která není signatářem Haagské úmluvy.

  11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

  Můžete však využít formuláře žádostí, které jsou uveřejněny na internetových stránkách jednotlivých veřejných vysokých škol, příp. na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

  12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

  13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů; ve složitějších případech činí lhůta 60 dnů ode dne doručení kompletní žádosti (včetně příloh).

  14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

  15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

  16. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

  17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  Smlouvy a úmluvy:

  • Mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána (dvoustranné mezinárodní smlouvy o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání)

  • Dvoustranné smlouvy o právní pomoci

  • Haagská úmluva

  18. Jaké jsou související předpisy

  Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

  19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Do 15 dnů od doručení rozhodnutí můžete podat:

  • odvolání k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, a to prostřednictvím veřejné vysoké školy, jestliže napadené rozhodnutí vydala veřejná vysoká škola,

  • rozklad k ministrovi, jestliže napadené rozhodnutí vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra.

  20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Za neoprávněné užívání akademického titulu lze uložit sankci dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

  21. Nejčastější dotazy

   

  22. Další informace

  Další informace vám může poskytnout Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - odbor vysokých škol, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, e-mail: nostrifikace@msmt.cz nebo enic-naric@msmt.cz.

  23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

  24. Související životní situace a návody, jak je řešit

   

  25. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - odbor vysokých škol

  26. Kontaktní osoba

  Kamila Čížová, Zdeňka Pastorová, Lucie Trojanová

  27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  31.12.2014

  28. Popis byl naposledy aktualizován

  09.01.2015

  29. Datum konce platnosti popisu

  Bez časového omezení.

  30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

   

  Poplatky v roce 2023

  Svoz odpadů

  Únor 2023
  Po Út St Čt So Ne
  30
  31 1
  2 3 4 5
  6 7
  8 9 10 11 12
  13
  14 15
  16 17 18 19
  20 21
  22 23 24 25 26
  27
  28 1
  2 3 4 5

  Rozklikávací rozpočet

  Rozklikávací rozpočet

  Mapový portál

  geomorava

  Mapová aplikace obce Malhotice umožňuje občanům prohlížet mapové podklady – letecké snímky, mapu katastru nemovitostí, historické mapy, čísla popisná, čísla evidenční apod.
   

  Czech Point

  Czech POINT

  Linka 199

  Protikorupční linka 199

   

  Aktuální teplota

  8.2.2023 08:40

  Aktuální teplota:

  22,8 °C

  Vlhkost:

  100 %

  Rosný bod:

  22,8 °C

  Návštěvnost

  Návštěvnost:

  ONLINE:2
  DNES:71
  TÝDEN:436
  CELKEM:644384

  Kalendář

  Po Út St Čt So Ne
  30 31 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 1 2 3 4 5

  Mobilní aplikace

  Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

  Adresa a spojení

  Obec Malhotice
  Malhotice 1, 753 53 Všechovice
  IČ: 00636371, DIČ: CZ00636371

  Tel.: 581 621 204
  Mob.: 774 957 023 (starosta)
  Datová schránka: : fnja3ab
  obec@malhotice.cz

  1317 první písemná zmínka

  364 počet obyvatel

  766 hektarů

  296 metrů n.m.